23-10-2013 12:09

Roken van tabak is al schadelijk na enkele minuten

De gevolgen van jarenlang roken zijn al uitgebreid bestudeerd, maar nieuw onderzoek in de Verenigde Staten suggereert dat kankerverwekkende stoffen in sigaretten reeds binnen enkele minuten de kiem leggen van latere tumors.

De vorsers hebben de werking van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) bij roken in kaart gebracht. Ze kwamen tot de bevinding dat de PAK reeds vijftien tot dertig minuten na het roken van een sigaret genetische veranderingen teweegbrengen die kanker in de hand kunnen werken.

"Het is de eerste onderzoek naar het menselijke metabolisme van een PAK die wordt geïnhaleerd via sigarettenrook, zonder interferentie van andere bronnen van blootstelling, zoals luchtvervuiling of voedsel", zo licht professor Stephen Hecht van de University of Minnesota toe in vakblad "Research in Chemical Toxicology".

Het onderzoek werd uitgevoerd op twaalf proefpersonen en is gefinancierd door het Amerikaanse National Cancer Institute.
 

—————

Terug


Lees meer over de e-sigaret op De e-sigaret Portaal Site