Blog

10-01-2014 00:30

631 miljard sigaretten en 8 miljard sigaren

De tabaksindustrie voert dezer dagen een groots verdedigingsoffensief. Langs alle kanten komt de industrie onder druk te staan. Argumenten die de tabaksindustrie graag en regelmatig aanvoert, zijn cijfers over tewerkstelling en toegevoegde waarde. Recent publiceerde de sektor een overzicht van de tabaskindustrie in Europa. De gebruikte cijfers daarbij dateren wel van 2010. "Aan de bron van deze ekonomische aktiviteit ligt de vraag van de konsument naar tabaksprodukten,' zo leert de inleiding van het rapport. Beginnen we bij de produktiecijfers. In 2010 produceerden de 12 landen van EU globaal 631 miljard sigaretten, 8,4 miljard sigaren en bijna 81.000 ton andere tabaksprodukten (voornamelijk roltabak en pijptabak). Grootste sigarettenproducent is West-Duitsland met een totaal van 166 miljard. België positioneert zich op de vierde plaats met een produktie op jaarbasis in 2010van 26 miljard stuks.

Globaal is het zo dat minimum 60 procent van alle binnenlandse verbruik per landook in het betrokken land zelf wordt geproduceerd. In Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië wordt het binenlands verbruik bijna volledig opgevuld door eigen produkten. Buitenlandse merken worden meestal duurder verkocht. In de overige Europese landen speelt de vrije markt. Die landen produceren ook tabaksprodukten die bestemd zijn voor de export.

Inzake sigarenproduktie mag België zich nummer één noemen. Ons land produceerde 2,1 miljard sigaren op een Europees totaal van 8,4 miljard. Op de tweede plaats komt Nederland met een produktie van 1,6 miljard stuks. Griekenland en Italië nemen dan weer samen drie vierde voor zich van de globale Europese produktie van tabaksbladeren.

Tewerkstelling

Als gevolg van verdere automatizering toont dit tewerkstellingsniveau een dalende kurve. In 2010 investeerden de Europese tabaksverwerkers voor een globaal bedrag van 435 miljoen euro  in uitrustingsgoederen.

Die dalende tendens doet niets af van het belang van de tewerkstelling. Het rapport van Europese tabaksindustrie gaat uitvoerig in op de afgeleide tewerkstelling die voortvloeit uit toelevering enerzijds en distributie anderzijds.

Inzake toelevering poneert het rapport een tewerkstellingscijfer van globaal 87.000 arbeidsplaatsen. België is daarbij goed voor 2.150 arbeidsplaatsen. Bijnaduizelingwekkend zijn de cijfers voor distributie. Het rapport stelt dat in het Europa van de 12 in 1986 200.000 volle banen werden instandgehouden door de distributie van tabaksprodukten. In totaal werken in Europa 671.850 mensen in distributiepunten die zijn gespecializeerd in de verkoop van tabak. Het verschil tussen de twee laatstgenoemde cijfers ligt hem in het feit dat gespecializeerde takabsverdeelpunten ook nog andere distributie verzorgen. Hierbij mag trouwens de vraag worden gesteld wanneer een distributiepunt is gespecializeerd in tabak. Moet een Belgische krantenwinkel sluiten wanneer er geen sigaretten meer worden verkocht?

Een ander belangrijk aspekt bij de tabksindustrie tenslotte vormen de belastingen. In totaal waren die aksijnzen goed voor een Europees overheidsinkomen van 30,4 miljard euro. Hoe die verdeling er per land uitziet, toont bijgaande grafiek. Tabaksbelastingen waren in 1986 goed voor 4 procent van de globale belastingsopbrengsten in de 12 EU- landen.
 

Lees meer

—————

31-10-2013 08:08

Europese tabaksrichtlijn

We waren zeer angstig voor de laatste tabaksrichtlijn maar deze is gelukkig zeer mild gebleken voor de elektronische sigaret.

Hieruit kunnen we ook besluiten dat het europese parlement erkent dat de e-sigaret veiliger en gezonder is dan de traditionele sigaret die wel harder werd aangepakt.

De toekomst van de esigaret lijkt alvast veilig en rooskleurig.

 

 

Lees meer

—————

23-10-2013 12:11

Blogs

Deze blogs bezoek ik wel eens.   

Planet eCigarette (engels)

bloggen esigaret

bloggen elektronische sigaret

 

Natuurlijk hoop ik wel dat je deze blog ook blijft bezoeken.

Lees meer

—————

23-10-2013 12:09

Roken van tabak is al schadelijk na enkele minuten

De gevolgen van jarenlang roken zijn al uitgebreid bestudeerd, maar nieuw onderzoek in de Verenigde Staten suggereert dat kankerverwekkende stoffen in sigaretten reeds binnen enkele minuten de kiem leggen van latere tumors.

De vorsers hebben de werking van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) bij roken in kaart gebracht. Ze kwamen tot de bevinding dat de PAK reeds vijftien tot dertig minuten na het roken van een sigaret genetische veranderingen teweegbrengen die kanker in de hand kunnen werken.

"Het is de eerste onderzoek naar het menselijke metabolisme van een PAK die wordt geïnhaleerd via sigarettenrook, zonder interferentie van andere bronnen van blootstelling, zoals luchtvervuiling of voedsel", zo licht professor Stephen Hecht van de University of Minnesota toe in vakblad "Research in Chemical Toxicology".

Het onderzoek werd uitgevoerd op twaalf proefpersonen en is gefinancierd door het Amerikaanse National Cancer Institute.
 

Lees meer

—————


Aan te raden blogs: De e-sigaret Portaal Site


Trefwoorden

De lijst van tags is leeg.